Nota prawna

Wstęp

Witamy na stronie internetowej Kawasaki Motors Europe N.V. Strona stanowi własność firmy Kawasaki Motors Europe N.V. i jest przez nią obsługiwana. Odwiedzający stronę są zobowiązani do przestrzegania niżej podanych warunków, z którymi należy dokładnie się zapoznać. W myśl tych warunków "strona" jest rozumiana jako portal internetowy Kawasaki Motors Europe N.V., który zawiera odnośniki (linki) do innych stron Kawasaki Motors Europe N.V. i podmiotów z nią powiązanych. Inne strony Kawasaki Motors Europe N.V. oraz podmiotów z nią powiązanych mogą jednak zawierać odrębne warunki, inne niż określone poniżej. W trakcie przeglądania stron Kawasaki Motors Europe N.V. proszę zatem zapoznać się z warunkami korzystania każdej z odwiedzanych stron, nie przyjmując z góry, że warunki, które zostały zdefiniowane poniżej, stosują się do wszystkich stron internetowych Kawasaki Motors Europe N.V.

Zastrzeżenia i Zalecenia

Niniejsza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych (stron niebędących własnością i / lub nieobsługiwanych przez Kawasaki Motors Europe N.V.). Po wejściu w podany link, zewnętrzna strona internetowa może pojawić się na pełnym ekranie (w takim przypadku należy posłużyć się klawiszem "back space", aby powrócić do strony wyjściowej), lub może zostać wyświetlona jako fragment niniejszej strony (w takim przypadku powrót do strony wyjściowej jest możliwy z użyciem klawiszy nawigacyjnych stosowanych na stronie). Pojawianie się strony zewnętrznej w obrębie naszej strony ma na celu jedynie ułatwienie powrotu do strony wyjściowej i nie oznacza przejęcia przez nas odpowiedzialności za rzeczoną stronę zewnętrzną nawet wówczas, gdy jest to strona internetowa stanowiąca własność i obsługiwana przez inną spółkę Kawasaki. Linki są zamieszczane po to, by ułatwić odwiedzającym szybkie znalezienie odnośnych stron, informacji o usługach i / lub produktach. Użytkownik strony powinien sam ocenić użyteczność usług i / lub produktów opisywanych na tych stronach. Kawasaki Motors Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności ciążącej na właścicielach lub operatorach tych stron internetowych, nie ponosi również odpowiedzialności za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani za zawartość ich stron internetowych. Nie przejmuje także gwarancji, warunków ani sposobu reprezentacji w odniesieniu do tych stron, nie bierze na siebie żadnej związanej z nimi odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że treść którejkolwiek z zewnętrznych stron internetowych podanych w formie linku narusza prawo do własności intelektualnej stron trzecich).
Wszystkie informacje lub porady zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako wiążące przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Kawasaki Motors Europe N.V. dokłada starań, by wszystkie podane informacje były zgodne z prawdą w chwili ich umieszczania na stronie, nie gwarantuje jednak, że informacja jest w pełni precyzyjna. Kawasaki Motors Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez użytkownika strony w oparciu o uzyskane na stronie informacje i porady, jak również za straty i usterki powstałe w wyniku takich działań. Wszelkie materiały zawarte na stronach Kawasaki Motors Europe N.V. mają jedynie charakter informacyjny i nie dają gwarancji pożądanych skutków działań podjętych pod ich wpływem. Zawarte tu materiały nie stanowią porady w sensie prawnym, ani zalecenia w jakiejkolwiek szczegółowej sprawie. Kawasaki Motors Europe N.V. stwierdza wyraźnie, że nie bierze odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby w związku ze skutkami jakichkolwiek działań lub zaniechań podjętych w całości lub w części pod wpływem zawartości stron internetowych Kawasaki Motors Europe N.V..

Pamiętaj, że prowadząc motocykl, stajesz się ambasadorem w dziedzinie, którą reprezentują nasze produkty i przestrzegaj stosownych zasad:
* Jedź świadom odpowiedzialności za przestrzeganie prawa i szacunku należnego innym.
* Używaj atestowanego kasku i odzieży do jazdy motocyklem.
* Przestrzegaj zasad obsługi i jej terminarza określonych w instrukcji motocykla.
* Nigdy nie dosiadaj motocykla będąc pod wpływem alkoholu.

Strona może zawierać ilustracje prezentujące działania profesjonalnych kierowców w kontrolowanych sytuacjach. Nie próbuj ich naśladować, bo jest to potencjalnie niebezpieczne.

Zawarte dane techniczne rzetelnie opisują nasze produkty i ich osiągi, ale nie muszą odnosić się w pełni do każdego egzemplarza motocykla.

Dane techniczne naszych produktów mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia.

Prezentowany sprzęt i dostępne kolory mogą się różnić w zależności od specyfiki konkretnego rynku. 
(Powrót do początku strony)

Zasady i Warunki

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaku handlowego

Niniejsza strona zawiera tekst, zdjęcia, filmy, pliki PDF i inne formaty zapisu obrazu i dźwięku chronione prawem autorskim i / lub innymi przepisami dotyczącymi praw do własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej należą do firmy Kawasaki Motors Europe N.V. lub zostały na nią przeniesione przez właściciela (właścicieli) tych praw wraz z upoważnieniem do wykorzystania w/w materiałów na tej stronie.
Strona prezentuje również znaki handlowe. Wszystkie znaki handlowe prezentowane na stronie należą do firmy Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd, lub prawo do ich wykorzystania na stronie zostało na nią przeniesione przez odpowiednich właścicieli.

Użytkownik może:
wejść na dowolny fragment strony;
wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony lub wszystkich stron do własnego użytku.
Użytkownik nie może:
kopiować (ani poprzez drukowanie na papierze, ani poprzez zapisywanie na dysku czy ściąganie w inny sposób), rozpowszechniać (w tym powielonych egzemplarzy), publikować, zmieniać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać materiałów zawartych na stronie - z wyjątkiem wykorzystania dozwolonego pod nagłówkiem "Użytkownik może". Ograniczenie to odnosi się zarówno do całości, jak i do fragmentów zawartości strony;
usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych lub not dotyczących prawa do własności intelektualnej zawartych w materiale oryginalnym z treści pobranej, skopiowanej lub wydrukowanej ze strony;
umieszczać linków do tej strony bez naszej pisemnej zgody.

Jeśli użytkownik chce zamieścić odnośnik hipertekstowy lub link do tej strony, powinien wysłać e-mail pod adres: webmaster@kawasaki-europe.com, podając następujące szczegóły:
- adres (y) URL strony (stron) internetowej, na której (których) zostanie umieszczony link do niniejszej strony
- adres (y) URL strony (stron) na niniejszej stronie internetowej, do której (których) ma się odnosić proponowany link a my rozpatrzymy taką prośbę. Zastrzegamy sobie prawo do decyzji odmownej.

Zmiany warunków

Kawasaki Motors Europe N.V. może okresowo zmieniać powyższe warunki korzystania ze strony oraz zastrzeżenia. Wchodząc na stronę użytkownik akceptuje aktualne warunki oraz zastrzeżenia jako obowiązujące i dlatego warto się z nimi zapoznać przy ponownym odwiedzaniu strony.

Zmiany na stronie / Sposobu działania strony

Kawasaki Motors Europe N.V. może w dowolnym czasie zmieniać format i treść strony.
Kawasaki Motors Europe N.V. może zawieszać działanie strony w celu wykonania prac obsługowych, aktualizacji zawartości lub z innego powodu.
Kawasaki Motors Europe N.V. zastrzega sobie prawo do odcięcia dostępu do strony bez uprzedzenia i w dowolnym czasie.

Odnośne prawo i sąd rozstrzygający

Powyższe warunki zostały sformułowane zgodnie z prawem holenderskim i zgodnie z jego zapisami winny być interpretowane. W każdym przypadku konfliktu wynikającego z tak określonych warunków lub innych konfliktów związanych z niniejszą stroną - zarówno w zakresie umów, jak i czynów niedozwolonych, sądami rozstrzygającymi takie konflikty będą sądy holenderskie. 
(Powrót do początku strony)