Komora rozprężania spalin

Obniżone górne obroty i podwyższona moc w dolnych zakresach obrotów, zapewniają lepszą kontrolę nad motocyklem początkującym motocyklistom.